DEMOcracy Project: Larp in Civic Education

I just translated the report from larp-based DEMOcracy Project into English. Authored by Łukasz Wrona and me, it was initially published in the proceedings of the 2nd Larp Conference. The text probably needs some editing and polishing, but in terms of content is complete. Some facts and figures below; the full text can be read here.


Projekt DEMOkracja

DEMOcracy Project - facts and figures

Organiser: Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej
Funded by: Swiss-Polish Cooperation Programme
Purpose: civic and historical education
Area: 12 communes of Małopolska Voivodeship + the city of Kraków
Participants: 1100# third-grade junior high school students (15 years old)
Time: September - December 2012
Tools: 64 larps + workshops, 1 board game

Dziś przetłumaczyłem raport z larpowego Projektu DEMOkracja na angielski. Pierwotnie ukazał się w publikacji z Drugiej Konferencji Larpowej, która na razie dostępna jest tylko w wersji drukowanej, ale wkrótce będzie i w sieci. Angielskie tłumaczenie wymaga pewnie jeszcze redakcji i korekty, ale od strony treści jest kompletne. Powyżej metryczka projektu, a pełen angielski tekst tutaj.

Komentarze