Co po GAMEDEC-u?


Studentom chcącym specjalizować się w grach wideo polecamy już podczas studiów podjąć kursy organizowane przez polskich game developerów, takie jak Akademia Twórców Gier wydawnictwa Techland (pierwsza edycja zakończona) czy Digital Frontier prowadzony we współpracy kilku podmiotów (aktualnie trwa).  


A kto po GAMEDEC-u chciałby iść na studia magisterskie, może wziąć pod uwagę “Projektowanie gier wideo” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie:


Jedyne takie kulturoznawstwo w Polsce
Instytut Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, zaprasza absolwentów kierunków humanistycznych (licencjackich i magisterskich) na dzienne studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) na specjalizacji kulturoznawstwa-filmoznawstwa:


Projektowanie gier wideo
projektowanie gier wideo, warsztaty tworzenia gier, ludologia,
media społecznościowe, tworzenie scenariuszy,
wprowadzenie do popkultury

P.S. Czy ktoś jeszcze nie czytał "GAMEDEC - dlaczego warto?"

*******
Students willing to specialise in video games are advised to take extra courses organised by Polish game developers, e.g. Akademia Twórców Gier by Techland (its 1st edition having ended) or Digital Frontier run jointly by several companies (currently going on). 

GAMEDEC graduates looking for an M.A. degree should considerVideo Game Design” at Iagiellonian University in Kraków. 

Komentarze