One Week, Four Events

[ENGLISH BELOW]

Krótki raport z 11-15 września.

1. Środa. Pog(R)adajmy. Półformalne comiesięczne spotkania graczy (głównie komputerowych) w Warszawie. Budujący przykład oddolnej inicjatywy, która zyskuje prestiż i uznanie. Zaczęło się bodajże od małej grupki konsolowców. Teraz przyciąga uwagę sponsorów, gamedevowców i działaczy chcących przedstawić swoje pomysły. Tym razem była nas trójka: Anna z Muzeum Gier Komputerowych, Max z nowym drukowanym pismem o grach GRAMY!, ja z programem studiów GAMEDEC: badanie i projektowanie gier. Fotorelacja ze spotkania na blogu Graczem-od-Dziecka.
Source: http://graczem-od-dziecka.blogspot.com

2. Czwartek-piątek. Game Industry Trends 2013 Doroczna konferencja branży gier wideo (głównie), z dokładką naukowców. Z filologii angielskiej przyjechało nas trzech, prócz mnie Paweł Schreiber i Mikołaj Sobociński. Wszyscy zaangażowani w GAMEDEC-a, który rusza już w październiku na Wydziale Humanistycznym UKW. Koncepcja fantastycznie przyjęta przez branżę gamedev. Odgrzaliśmy mnóstwo starych kontaktów, nawiązaliśmy drugie mnóstwo nowych. Co do wsparcia ze strony gamedevu nie mieliśmy wątpliwości. Ale skala sukcesu znacznie przerosła oczekiwania. 

3. Sobota. Konwent gier i fantastyki Copernicon 2013 w Toruniu. Z Aleksandrą (żoną), czwartą i ostatnią z kadry GAMEDEC-a, prowadziłem moją trzecią GAMEDEC-ową prezentację tego tygodnia. I jeszcze jedną o szkołach, których podstawą są gry: Osterskov, Quest2Learn i Playmaker. 

4. Niedziela. Popularnonaukowa debata "Czy wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy?", organizowana przez toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Przez 10 minut gardłowałem, że żadna wiedza nie istnieje, jest jedynie wiara pokładana w autorytety. :)  Ciekawe, że obecni naukowcy wcale nie byli odmiennego zdania. I do tego odbyła się długa i merytoryczna debata z widownią. Na ogół niedzielne poranki na konwentach są nic nie warte; tym razem było inaczej. A do tego możemy zaliczyć Centrum w poczet instytucji współpracujących z GAMEDEC-em. 
Source: https://www.facebook.com/MlynWiedzy

Pracowity tydzień. 
Przed nami szereg podobnych.

*****
A brief report on the 11-15th September events.

1. Wednesday.  Pog(R)adajmy. A semi-formal monthly gathering of gamers (mostly digital games) in Warsaw. An inspiring example of a grassroots initiative getting more and more prestige and recognition. It started as a small meeting of console gamers. Now it enjoys the attention of sponsors, game dev professionals and entrepreneurs willing to present their ideas. This time there were three of us, talking about our work-in-progress: Anna with Museum of Computer Games, Max with his new Gramy! print magazine for gamers, and myself with GAMEDEC: Game Studies and Design B.A. If you read Polish, you can have a look at this text. Or just at the pics.

2. Thursday-Friday. Game Industry Trends 2013. Annual conference for digital gamedev (mostly) and academics (a bonus). Three of us came from the UKW Faculty of English Studies: with me Paweł Schreiber and Mikołaj Sobociński. All of us involved in the GAMEDEC B.A. Programme our Department of Humanities is launching in October. We enjoyed an amazingly warm welcome from the gamedev industry, with tons of old contacts reactivated and new ones made for collaboration. We knew we would get strong support in the industry, no doubt about that. But the scale of success far exceeded our expectations.

3. Saturday. Copernicon 2013: game & SF/F convention in Toruń. With Aleksandra (wife), the fourth and last of the GAMEDEC staff, I ran my third presentation of GAMEDEC that week. Plus another talk on game-based schools: Osterskov, Quest2Learn and Playmaker. I liked it. I guess the audience did too.

4. Sunday. Semi-academic debate "Is Imagination More Important Than Knowledge?" organised by Toruń-based Center for Innovation. I gave a 10-minute rant claiming that there is actually no such thing as knowledge: it's just faith we put in authorities we have chosen to trust. :)  Interestingly, all scientists who were present seemed to agree. And we had a long and substantial debate with the audience. Usually, Sunday morning at a game convention is hopeless. This one was exceptional. And on top of that, the Center became another partner institution for GAMEDEC.UKW.

It's been a busy week.
More busy ones ahead of us. 

Komentarze