GAMEDEC Infiltrates PGA/ZTG

[ENGLISH BELOW]

Dwa tygodnie od startu studiów licencjackich Humanistyka 2.0, ze specjalizacją GAMEDEC - badanie i projektowanie gier. Formalnie rzecz biorąc, jeszcze nie ma studentów GAMEDEC-a, gdyż specjalizacje ruszą dopiero w lutym. I w lutym miał się zacząć 2,5-letni okres ciągłych praktyk i współpracy z partnerami poza uczelnią.

Nie udało się.

Studenci nie chcą czekać tak długo.

Za parę godzin jadę do Poznania. Ja i żona występujemy na Zjeździe Twórców Gier, towarzyszącym targom gier Poznań Game Arena. A pięciu przyszłych GAMEDEC-ów jest wśród wolontariuszy na PGA. Bez wynagrodzenia, zakwaterowania, zwrotu kosztów podróży. Jadą tak czy inaczej. Chcą poznawać branżę.

Pod koniec października dwójka Gamedeców ma działać przy Nocy Planszówek w Centrum Gier Pegaz. Z perspektywami dalszej współpracy przy obsłudze planszówkowych eventów w domach kultury. 

Kilkanaście osób (niekoniecznie Gamedeców) zgłosiło się do tworzenia studenckiej strony internetowej dla Humanistyki 2.0, deklarując wkład jako webmasterzy, graficy, muzycy, redaktorzy, autorzy, newsmani. Już po paru dniach są pierwsze efekty ich pracy.

W lutym ruszą przedmioty z projektowania gier planszowych i karcianych oraz projektowania gier fabularnych. W ścisłej współpracy z Kuźnią Gier/Gry Na Zamówienie, CD Projekt Gry Bez Prądu, Portal Publishing, Argent Mark Games. I zajęcia w klasie i praktyki poza uczelnią będą obejmować playtesting dla branży, zamówienia projektowe dla branży, recenzje studenckich projektów przez branżę i społeczność graczy. A na drugim roku nastawiamy się na gry wideo i gamifikację.

Jak mówił kniaź Jarema: "Będzie o nas głośno".

Świeżo z YouTube: 


Przy okazji: 25 X 2013 zapraszamy na wykład Tomasza Kaczmarka, organizatora Zjazdu Twórców Gier, działacza społeczności twórców niezależnych (indie), magistranta Digital Games Theory & Design na Brunel University w Londynie.

"Od Isaaca po Mistrza gry, 

czyli jak nieznany rodzimy indyk podbił Polskę 

i wpłynął na studia gamedesignu w Anglii"

Odbędzie się dwukrotnie: o 13:00 i 17:15 w auli Biblioteki Głównej UKW, ul. Szymanowskiego 3.

*****
It's been two weeks since the start of Humanities 2.0 B.A. programme, with GAMEDEC: Game Studies & Design one of its specializations. Formally speaking, there is no such thing as GAMEDEC students yet: specializations will not be formed until February. And it was February that we designated as the launch of 2,5-year period of continuous job practice + cooperation with external partners. 

It didn't work. 

Students don't want to wait that long!

In a couple of hours, I'll be boarding the train to Poznań. Me and wife have talks at Game Developers Conference (Zjazd Twórców Gier), associated with the huge game fair Poznań Game Arena. And five wannabe GAMEDECs have joined the volunteer staff at PGA. Work unpaid, no accomodation, no return of travel cost. They don't care, they want contact with the industry. 

Later this month, two GAMEDECs are scheduled for a board game night at a local game store, with a perspective of continuous cooperation with board game events at community culture centers in the region. 

More than ten students (not just Gamedecs, this time) signed up as contributors to the emerging student-run website for Humanities 2.0, offering their skills as artists, webmasters, authors, editors, musicmakers, translators, newspeople. The first results came within days.

Starting in February, courses in Board&Card Games Design and Role Playing Games Design will be run in close collaboration with game developers: Kuźnia Gier/Gry Na Zamówienie, CD Projekt Gry Bez Prądu, Portal Publishing, Argent Mark Games. Both classroom and off-classroom practice will include playtesting for the industry, commisioned design for the industry, and review of student projects by the industry and community. Next year, we will focus on video games and gamification.

We'll do great things together.


Komentarze