Higher-Ed LVL5 w Polskiej Ramie Kwalifikacji


[ENGLISH BELOW]

Planom stworzenia studiów 5 poziomu (2-letnie studia praktyczne mniejsze od 3-letnich licencjatów) przyglądam się z nadzieją (trochę o tym pisałem w listopadzie). Polskie środowisko naukowo-dydaktyczne przymierza się do tego co najmniej od 2009, ale jak dotąd nie udało się przekonać polityków. Wbrew postulatom gremiów akademickich, żadne reformy i nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z lat 2010+ nie otworzyły drogi do studiów krótkiego cyklu. Czy z nową Konstytucją dla Nauki będzie inaczej? Po informacje udałem się 8 grudnia na seminarium "Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego" Fundacji Rektorów Polskich i Pearson Central Europe. 

Jest światełko nadziei, gdyż projekt ustawy już w Art. 14 daje uczelniom zawodowym prawo prowadzenia studiów na 5 poz. PRK (zgodnym z 5 poz. EQF). Ale to jeszcze za mało. Potrzeba więcej szczegółowych i (co ważniejsze) wzajemnie spójnych odniesień do PRK 5 w innych paragrafach (patrz: Woźnicki i Dokowicz 2017). Od listopada 2016 zajmuje się tym Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Śmiem rzec: zajmuje się znakomicie! Jestem pod głębokim wrażeniem szybkości i jakości prac i gorąco polecam dostępne publikacje

Podsumowując: jest gotowy zestaw propozycji i poprawek do projektu ustawy i innych aktów prawnych. MNiSW może po prostu nadpisać te poprawki na istniejące teksty. Pytanie, czy ministerstwo tym razem zdecyduje się posłuchać głosu rektorów i skorzystać z przygotowanych rozwiązań. Obecni profesorowie, mając za sobą rozmowy w ministerstwie, byli umiarkowanie optymistyczni.

Formuła "krótkiego cyklu" świetnie by się sprawdziła w połączeniu z formułą studiów dualnych. A NCBiR akurat ogłosił konkurs na programy dualne, na bardzo atrakcyjnych warunkach. Gdyby to było dwa lata wcześniej, rzuciłbym się na ten konkurs jak szalony. I zrobiłbym właśnie program o strukturze "szkatułkowej" - 2-letni program krótkiego cyklu wbudowany w 3-letni program licencjacki. Idealnie trafia w gamedekowe potrzeby i możliwości! Trzeci rok zawsze był kłopotliwy dla tych, którzy już podjęli pracę w game devie. Opcja ukończenia studiów z dyplomem już po dwóch latach - bardzo mile widziana! Podrzuciłem temat radzie programowej Humanistyki 2.0. Zainteresowanie jest (jakżeby inaczej!); zobaczymy, czy znajdzie się siła robocza.
.
*****
.
I've been looking with hope on plans to pave the way for 2-year short-cycle degrees (5th level in EQF) in Poland. (I wrote a bit about it in November.) Our academic community has tried to do that at least since 2009, but with no success in persuading the politicians to pass the necessary legislation. Will it be different now with the Constitution for Science? To find out, I went to the seminar "Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego" held on 8th of December by Foundation of Polish Rectors with Pearson Central Europe. 

There is a glimmer of hope. Article 14 in the proposed text of the new law on higher education does introduce 5th-level full qualification degrees. But it is not good enough. More detailed regulations in several other Articles are also needed. The Committee for Strategic Problems of Higher Education has been working on it since November 2016. I daresay: they are doing an excellent job, both in pace and quality. I strongly recommend the available (Polish) publications. They have prepared a complete set of modifications and additions, ready for implementation and in the existing legal acts. Will the Ministry now listen to the voice of the Academia? We shall see. Having talked to Ministry officials, the professors at the seminar were moderately optimistic. 

The short-cycle formula would work great in combination with dual work-study format. And NCBiR has just opened a tempting grant programme for dual degrees. If it had been two years ago, I would have jumped into it like crazy. And I would go for the 'box-within-a-box' structure, with a 2-year Associate degree incorporated into a 3-year Bachelor programme. This is so much in line with Gamedec's needs and potentials! The third year has always been problematic for those who had already got game dev jobs. They would happily complete education with an Associate degree after two years. I pinged the Programme Committee of Humanities 2.0 about it. Interested - of course they are! Let's see if they find the manpower.

Komentarze